Dotace Jihomoravského kraje pro rok 2017

16.01.2017 18:13
Program schválen:Radou Jihomoravského kraje
Datum schválení:12.01.2017
Číslo usnesení:378/17/R7
Objem finančních prostředků vyčleněných na program:3.000.000 Kč
Cíl/učel programu:Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.
Příjem žádostí:14.02.2017 - 28.02.2017; žádost bude k dispozici od 14.02.2017
Územní lokalizace programu:Jihomoravský kraj
Dotační titulDT 1 - Podpora zájmového včelařství
Příjemci podporyFyzické osoby - zájmoví včelaři s trvalým pobytem na území JMK a nejvýše 40ti včelstvy
Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost3.000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost10.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele50 %
Dotační titulDT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
Příjemci podporyPrávnické osoby se sídlem na území JMK, které provozují VKM
Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost5.000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost20.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele5 %
Administrátor programu:Odbor regionálního rozvoje
Kontaktní osoba:Ing. Eva Bartošová; 541 652 338; bartosova.eva@kr-jihomoravsky.cz

 

RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz

Program schválen:Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení:12.01.2017

Číslo usnesení:378/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:3.000.000 Kč

Cíl/učel programu:Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:14.02.2017 - 28.02.2017; žádost bude k dispozici od 14.02.2017

Územní lokalizace programu:Jihomoravský kraj

Dotační titulDT 1 - Podpora zájmového včelařství

Příjemci podporyFyzické osoby - zájmoví včelaři s trvalým pobytem na území JMK a nejvýše 40ti včelstvy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost3.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost10.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele50 %

Dotační titulDT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podporyPrávnické osoby se sídlem na území JMK, které provozují VKM

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost20.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele5 %

Administrátor programu:Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba:Ing. Eva Bartošová; 541 652 338; bartosova.eva@kr-jihomoravsky.cz

RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz

 

Více zde.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode