Podzimní léčení proti varoáze

02.11.2011 09:44

Fumigace Varidol FUM

Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10ºC v době, kdy včely nelétají. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. U nástavkových úlů se proužek vkládá do horního nástavku. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi 1cm od vrchního okraje. Těsně před ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) Varidol FUM. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou 4 kapky. Po vsáknutí Varidolu se proužek na celé spodní straně zapálí. Proužek musí jen
doutnat, nesmí hořet. V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme.
Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl a česno okamžitě uzavřeme. Po 30 min. až jedné hodině česno otevřeme. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. Je-li Varidol FUM použit k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci u včelstva odstraní a veškerý spad z podložky zašle k vyšetření. Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.
Fumigaci je nutno provész třikrát s odstupem 7-10 dní. Poslední fumigaci je dobré dělat až po 20. listopadu, kdy je téměř 100% jistota, že se ve včelstvu nenachází plod. V této době je ovšem těžké dodržet doporučenou teplotu pro fumigaci, proto se doporučije třetí fumigaci nahradit aerosolováním.

Indikace: Varidol FUM je určen k léčení včel proti varroáze v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod nebo jeho plochy jsou zanedbatelné.

Kontraindikace: Nepoužívá se v době možného výskytu snůšky od 16.4. do 30.9.

Účinná látka: amitraz (625 mg v ochranném roztoku)
Pomocné látky: Proužky z celulózy upravené impregnací směsi dusičnanů k doutnání

Charakteristika a farmakokinetické údaje: Přípravek působí kontaktně. Účinná látka (amitraz) se rozšiřuje v úlovém prostoru kouřem ze zapálených proužků (fumigace). Postihuje roztoče přítomné na dospělých včelách. Do zavíčkovaných plodových buněk neproniká. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku a inhalaci.

Nežádoucí účinky a interakce: Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.

Upozornění: Jako nežádoucí účinek se po dobu uzávěry česna může u jednotlivých včelstev projevit silnější vzrušení

 

Více v návodu výrobce.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode