DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2014

30.01.2014 13:02
Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti vyplněné v elektronické aplikaci zveřejněné na webových stránkách Jihomoravského kraje; vyplněný formulář nutno po vytištění z aplikace podepsat a následně doručit ve stanovené lhůtě od 17.02.2014 do 28.02.2014 do 12:00 hod. administrátorovi nebo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo doručit administrátorovi jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů. Přílohou žádosti musí být dokumenty uvedené v dotačním programu. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
Pro vyplnění formuláře je třeba mít nainstalovaný software Form Filler.
Více na stránkách JM kraje nebo v sekci ke stažení.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode