Dotace JM kraje

07.03.2011 20:47

Od 21.3.2011 do 30.4.2011 mohou jihomoravští včelaři žádat o dotaci v programu Podpora včelařství. V rámci něj jsou vyhlášeny dva dotační tituly.

První pro fyzické osoby, na který je určena částka 1,6 milionu korun. Minimální výše dotace na jednu akci činí 3 000 Kč, maximální pak 15 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele pak činí 30% uznatelných výdajů akce. Včelaři do 40 včelstev mohou pořídit nové nástavkové úly s podmínkou likvidace úlů starých nebo navýšit počet včelstev. Při navýšení počtu včelstev lze dotaci použít i na nákup oddělků. Začínající včelaři mohou použít dotaci na nákup včelařských pomůcek.

Druhý dotační titul je určen pro právnické osoby provozující včelařské kroužky.  Na tuto část dotačního titulu je určeno 0,4 milionu korun. Minimální výše dotace na jednu akci je 5 000 Kč, maximální pak 50 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele pak činí 5% uznatelných výdajů akce.

Žádost o dotaci musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz. Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci jsou součástí elektronické verze. Po vyplnění formuláře na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz se žádost o dotaci včetně všech příloh ve stanovené lhůtě vytiskne a odešle nebo předá osobně v 1 originále administrátorovi, tj. na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení rozvoje venkova a zemědělství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno nebo na podatelnu Krajského úřadu.

Rozhodující pro úspěšné získání dotace je datum a hodina přijetí žádosti o dotaci, neboť žádosti budou přijímány a vyřizovány průběžně do vyčerpání finančních prostředků.

Úplné znění dotačního programu naleznete v sekci ke staženi.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode