Léčení pomocí aerosolu

02.11.2011 11:46

Z důvodu nízkých teplot při třetí fimigaci je vhodné toto nahradit aerosolováním, které je dobré provést do zimního slunovratu. K léčení aerosolem se používá vyvíječ aerosolu, který se dá pouřít při venkovních teplotách do -5ºC. Jako nosné médium se používá voda nebo čistý aceton.

K vytváření aerosolových částic o velikosti cca 1 μ se využívá stlačený vzduch. Jako zdroj postačí tlak 3,5 - 10 at (350 - 1000 kPa) o vydatnosti 50 lt /minutu (na sání u kompresoru, u tlakových lahví po přepočtu na atmosférický tlak). V provozu lze využívat tlakový vzduch z traktoru, tlakových lahví nebo agregát motoru s kompresorem, kde minimální výkon motoru je 1HP (0,75 KW). Vzduch nesmí obsahovat olejové páry, hrubé mechanické nečistoty a vodní
kondenzát.
Aerosol se aplikuje do včelstva česnem nebo do podmetu.

Délky expozice:
z vodní emulze nad 10ºC délka 120 sec
z acetonového roztoku -5º až + 10ºC délka 30 sec

Uvedené hodnoty platí pro středně silná včelstva, obsedající 6-10 plástů míry 39 x 24 cm a pro vyvíječe se základním výkonem nad 1,5 ml/min.

Při ošetření zvláště silných včelstev, např. obsedajících 2 nástavky, prodlužujeme v tabulce uvedené expozice takto:
- u vodní emulze při venkovní teplotě 10-15°C: o 45 sekund
- u vodní emulze při venkovní teplotě nad 15°C: o 30 sekund
- u acetonového roztoku: o 10 sekund

Pro léčení aerosolem lze použít látky VARIDOL AER a M-1 AER.

Příprava vodní emulze/acetonového roztohu pro VARIDOL AER:
5 ml Varidolu vmícháme do 300 ml vody nebo acetonu

Příprava vodní emulze/acetonového roztohu pro M-1 AER:
16 kapek M-1 vmícháme do 300 ml vody nebo acetonu

UPOZORNĚNÍ:
Při použití acetonového roztoku, zvláště při použití příptavku M-1 AER, je nutvo vyvíječ nechat běžet 3-5 minut tak, že aerosol odchází volně do atmosféry. Bez tohoto opatření by mohlo dojít k předávkování a poškození prvních 2-4 včelstev.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci je nutno používat respirátor s chemickou vložkou.

Kompletní návod pro práci s aerosolovým vyvýječem naleznete v  návodu výrobce VÚVČ Dol. 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode