Podletní léčení proti varroáze

10.08.2011 10:29

Aplikace gabonu PA92

Přípravek působí kontaktně. Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se distribuuje na ostatní včely vzájemným kontaktem s kontaminovanými včelami. Roztoči jsou zasaženi při styku s kontaminovanými včelami a při jejich parazitaci.
GABON PF 90 je určen k hubení roztočů Varroa destructor přítomných na včelách, a to zejména k ochraně zimní generace včel v podletí a na podzim, tj. v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Hubí také včelomorku Braula coeca.

V poslední době je zřejmé, že GABON PA92 i PF90 ztrácí svou účinnost. Je to na cca 10% stanovišť. Pokud v prvních dnech aplikace Gabonu padají několik desítek roztočů je třeba kontrolně do několika včelstev vložit Formidol. Pokud se spad roztočů rapidně zvíší, je to jasný důkaz o tom, že Gabon na Vašem stanovišti nefunguje. Proto je dobré Formidolové desky s kyselinou mravenčí vložit do všch včelstev a po 14-ti dnech aplikaci Formidolu opakovat. Návod k aplikaci naleznete zde.

 

Dále o gabonu PA92

Kontraindikace: Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvech přítomen konzumní med. Používáme po vytočení medu.

Změny v chování včel: Přípravek nevyvolává žádné změny v chování včel, ani zvýšenou agresivitu. Interakce s jinými přípravky nejsou známy.
Dávkování: 2 proužky pro středně silné včelstvo na dobu 24-30 dní.

Způsob použití: Včelstvo rozebereme a do mírně rozšířených uliček mezi plodové plásty symetricky ke středu plodového tělesa zavěsíme 2
proužky (např. do 2. a 5. uličky). Jen u zvláště silných včelstev, která mají plod ve dvou nástavcích, zavěsíme ještě další 1 až 2 proužky. Proužky zavěšujeme na háčky, jejichž vzor je přiložen ke každému balíčku proužků, tak, aby proužek visel volně mezi plásty, nedotýkal se plástové plochy a neporušil se otvor k zavěšení proužku. Proužky ponecháme ve včelstvu po dobu dvou period zavíčkovaného plodu, tj. 24 dní ev. 30 dní, je-li přítomen trubčí plod. Po této době proužky vyjmeme.

Upozornění: Včely musí mít přístup k proužku z obou jeho stran. Pokud se v průběhu ošetření změní poloha plodového tělesa tak, že proužky jsou mimo kontakt s líhnoucími se včelami, je nutné proužky převěsit! Účinnost GABONU PA může klesnout při výskytu rezistentních roztočů.
Popis nežádoucích účinků: Pokud mladé včely dělnice a trubci setrvají dlouhou dobu na proužku, může dojít k jejich poškození. Neznamená to však ohrožení včelstva. U slabých včelstev se tímto způsobem může projevit předávkování. V případě vyššího úhynu včel snížíme počet proužků.
Varování: Proužky nepřipevňujte v úlu jinak než na háčky, jejichž vzor je přiložen v každém balení.
Uchovávání: GABON PF 90 skladujte při obyčejné teplotě (15 - 25°C) odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
Ochranná lhůta: Med je bez ochranné lhůty, jelikož GABON PF 90 se nepoužívá v době, kdy je ve včelstvech konzumní med.

Použité proužky zneškodněte spálením S proužky manipulujte v rukavicích. V případě kontaktu umyjte pokožku vodou a mýdlem. Při práci nejezte a nekuřte.

Návod k použití přímo od výrobce pro gabony PA92 a PF90.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode